Waarom helende omgevingen?

Het transformeren van een bestaande zorgomgeving naar een helende omgeving is een uitdagende taak, maar de moeite waard om te streven naar succesvolle resultaten. Een helende omgeving moet gericht zijn op het welzijn van mensen: het vermogen om gewóón te kunnen leven.

Tijdens een transformatie van een bestaande zorgomgeving naar een helende omgeving is het een voortdurende balans. We moeten rekening houden met de uitgesproken visie van de zorgorganisatie, de wensen van betrokkenen, de eisen van wet- en regelgeving, en de toepassing van succesvolle elementen die bijdragen aan helende omgevingen. Tegelijkertijd moeten we de financiële middelen, tijd en capaciteit bewaken. In bestaande situaties betekent dit het loslaten van oude gewoonten en streven naar vernieuwing.

Waarderend Onderzoeken is een benadering die we vaak toepassen in bestaande zorgomgevingen. Hierbij kijken we naar de kansen en mogelijkheden, waarbij alle betrokkenen worden geïnspireerd om samen stappen te zetten in de gewenste richting.

Het ‘gewone’ in het verhaal verschilt voor iedereen. Een helende omgeving moet respect tonen voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond, reden van aanwezigheid, of hun rol als medewerker, bewoner of bezoeker. De manier waarop een omgeving ruimte biedt aan mensen, bepaalt hun acceptatie en comfort, of ze nu werken, herstellen of hun laatste levensfase doorbrengen.

Het creëren van helende omgevingen gaat verder dan alleen aanpassingen aan de fysieke omgeving. Het is een langetermijninvestering die de basis vormt voor een duurzame voorsprong van een excellent  opererende organisatie.

Benieuwd of geïnspireerd geraakt?
Neem contact met ons op en laten we samen eens koffiedrinken!

www.flowsolutions.nl
0623737719 – 0621476900